Grad Čazma je, sukladno zakonskim obvezama, prošle godine projektirao reciklažno dvorište za što je sredstva, u 100% -tnom iznosu, dobio od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po izradi projektne dokumentacije, za isto je ishođena i građevinska dozvola. Početkom ove godine Fond je donio odluku o sufinanciranju izgradnje u omjeru 80% Fonda – 20 % Grad Čazma. Sufinanciranje Fonda ograničeno je do iznosa od 1.740.000,00 kuna, a projektantska procjena ukupnog iznosa potrebnog za gradnju je 3.129.000,00 kuna.

Grad je obvezan provesti postupak javne nabave i o tome dokaz dostaviti do kraja ožujka. Dokumentacija je već u pripremi, a početak gradnje očekuje se na proljeće. Novina je da će, sukladno zakonskim odredbama, u sklopu reciklažnog dvorišta biti i kontejner za građevinski otpad.

Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.