Treći put, GONG i Udruga Gradova proveli su istraživanje o transparentnosti i odgovornosti tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj – LOTUS. Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Rezultati su temeljeni na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija.

Prema provedenom istraživanju, Grad Čazma ocijenjen je transparentnim, s ukupnom ocjenom 6,98 te se nalazi na 30. mjestu u odnosu na 365 ispitanih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Grad Čazma drugi je po transparentnosti grad u BBŽ, odmah nakon Bjelovara, koji je izrazito transparentan. Slijede Daruvar i Grubišno Polje dok je Garešnica ovim istraživanjem stekla status netransparentnog grada. Općine Ivanska i Štefanje u kategoriji su izrazito netransparentnih, na 288. odnosno 316. mjestu.

Među 19. županija, Bjelovarsko-bilogorska zauzima 16. mjesto i, prema istraživanju LOTUS, smatra se netransparentnom jedinicom regionalne samouprave.

Među najtransparentnijim jedinicama lokalne samouprave su gradovi Rijeka, Slavonski Brod, Vodice, Pazin i Labin.

Rezultate istraživanja možete vidjeti na http://lotus.gong.hr/data/LOTUS-2014-Rang-lista.pdf

gong_logo