Na sjednici Vlade RH održanoj 4. siječnja, predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema stupnju razvijenosti. Prema toj Odluci, Grad Čazma više ne spada u ispodprosječno razvijene, već iznadprosječno razvijene jedinice lokalne samouprave RH.

Grad Čazma „porastao“ je za jedan razred po stupnju razvijenosti i sada je u V. skupini, odnosno zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Do sada je Čazma bila u IV. skupini po stupnju razvijenosti, odnosno u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Indeks razvijenosti donosi se prema sljedećim pokazateljima: stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, proračunskim prihodima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti te indeksu starenja.

U odnosu na indeks iz 2018. godine, svi gradovi i općine bilježe rast u promatranom razdoblju po svim ključnim socio-ekonomskim pokazateljima te danas imamo 17 više iznadprosječno razvijenih gradova i općina.

U V. skupini jedinica lokalne samouprave, uz Čazmu, nalaze se, primjerice, Kloštar Ivanić, Križ i Kutina.

Od ostalih gradova u BBŽ, Garešnica i Grubišno Polje smješteni su u III. skupinu, odnosno drugu četvrtinu ispodprosječno razvijenih JLS, dok su Daruvar i Bjelovar u VI. skupini, odnosno u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih JLS.