Budući da je prvi projekt „Zaželi – Uključi se!“ u gradu Čazmi, na kojemu je zaposleno 15 žena i voditelj, a koje su skrbile o gotovo stotinu krajnjih korisnika, uspješno proveden, Grad Čazma prijavio je drugu fazu projekta. Ona predviđa zapošljavanje 17 žena koje će skrbiti o 102 starije osobe i biti zaposlene 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je oko 1,8 milijuna kuna, a trajanje projekta 18 mjeseci. Trebao bi početi u listopadu ove godine.

„U ove dvije godine smo, prije svega, omogućili posao za petnaest žena. Što je možda i važnije, programom je obuhvaćeno puno korisnika. Na obostrano zadovoljstvo korisnika i zaposlenika, vjerujem da je misija dobro odrađena. Do mene dolaze samo pozitivne reakcije. I nakon završetka programa „Uključi se!“, Grad će nastaviti brigu za građane treće životne dobi. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji u Čazmi provodimo. Program „Uključi se!“ samo je nadopunio program „Pomoć u kući“, koji Grad Čazma provodi već deset godina”, rekao je gradonačelnik, Dinko Pirak.