Grad Čazma priprema natječajnu dokumentaciju za sortirnicu otpada, za natječaj koji raspisuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Naime, objavljen je javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje i odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“, kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Na ovaj poziv se mogu javiti sve jedinice lokalne samouprave, koje projekte mogu pripremati samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurale dostatan kapacitet postrojenja i njegov održivi rad.

Postotak EU sufinanciranja projekata je maksimalno 85%, a najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu je 50 milijuna kuna. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine, a maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca.