Naručitelj Grad Čazma objavio je “Poziv na nadmetanje” za postupak: Školski udžbenici od 1. do 8. razreda Osnovne škole Čazma, broj objave: 2016/S 002-0014125.
Detalje o objavi možete vidjeti ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=700743