Grad Čazma omogućio je zainteresiranim OPG-ima, proizvođačima domaćih proizvoda i suvenira da se besplatno predstave na Gudovačkom sajmu, na štandu Grada Čazme, od 8. do 10. rujna.