Na  području Grada Čazme pojavila se potreba za izgradnjom stanova kojima bi mlade obitelji po prihvatljivim uvjetima osigurale stambeno zbrinjavanje pa je to i razlog zašto se Grad Čazma odlučio uključiti u sustav poticane stanogradnje.

Da bi se grad mogao uključiti u program POS-a  i ići prema Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina, APN-u, Gradsko vijeće moralo je podržati odlukom ovu ideju, što se i dogodilo na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme.

– Grad Čazma je već kontaktirao APN. Ponudit ćemo parcelu u Ulici Franje Vidovića. Da približim, to je prostor iza bivšeg trgovačkog centra Konzum. Tamo je velika parcela u vlasništvu Grada Čazme koju će Grad dati za izgradnju zgrade. Omogućit ćemo priključke kompletne komunalne infrastrukture kako bi, ako APN pristane i, naravno, ako nakon našeg Javnog poziva bude postojao interes građana, može pristupiti gradnji stambene zgrade. Svjedoci smo da interesa za stanove ima tako da smatramo da je ovakav jedan program potreban našem gradu  – smatra gradonačelnik, Dinko Pirak.

Hoće li doći do realizacije izgradnje stanova u programu POS-a u Gradu Čazmi, ovisi o interesu građana, a to će se vidjeti nakon objave javnog poziva.