Temeljem prijava građana s područja Grada Čazme te obilaska terena i pregleda poljoprivrednih kultura i nasada, Grad Čazma uputio je zahtjev Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodne nepogode BBŽ za predlaganje Županu proglašenja prirodne nepogode – suše za područje Grada Čazme.

Gradsko povjerenstvo za prirodne nepogode obišlo je 13. i 16. kolovoza ove godine poljoprivredne površine na području Grada Čazme te je utvrdilo da postoje velike štete na poljoprivrednim kulturama i nasadima voća i povrća nastale uslijed nedostatka oborina i veoma visokih temperatura u periodu od lipnja do sredine kolovoza 2021..

Kako navedena šteta višestruko prelazi 50% prinosa i 20% gradskog proračuna, Gradsko povjerenstvo za prirodne nepogode Grada Čazme predlaže proglašenje prirodne nepogode – suše za područje Grada Čazme za 2021. godinu.