U Čazmi je početkom proljeća počeo niz radova na obnovi prometnica na području grada Čazme. Radove izvode čazmanske Komunalije. Gradonačelnik Dinko Pirak obišao je radove na izgradnji spojne ceste između ulica Alojza Vulinca i Livadarske, kod OŠ Čazma i radove na obnovi Omladinske ulice. Obišao je i područnu školu u Grabovnici gdje su Komunalije izvršile radove na priključku vodovoda.

U tijeku je prva faza izgradnje spojne ceste kod Osnovne škole koja će povezivati ulice Alojza Vulinca i Livadarsku, odnosno Osnovnu i Srednju školu Čazma. Bit će izgrađena ugibališta i okretište za autobuse koji prevoze učenike. Prva faza projekta, koja obuhvaća rekonstrukciju postojećeg dijela prometnice, izgradnju autobusnih ugibališta, nogostupa i postavljanje javne rasvjete, vrijedna je oko pola milijuna kuna. Pirak je prilikom obilaska kazao kako je Grad odlučio  ovaj projekt preuzeti od Županije koja, prema njegovim riječima sigurno ne bi još dugo ovaj projekt odradila budući da i gradnju  škole najavljuje već  20 godina. „Takva bi bila sudbina i ovog prometnog pravca koje je vrlo važno prometno rješenje!“, smatra Pirak.

Radove izvode Komunalije, a projekt koji je ukupno vrijedan 1,2 milijuna kuna u potpunosti financira Grad Čazma te se za njegovo financiranje nije zadužio. Dapače, gradonačelnik tvrdi kako bi gradski proračun podnio i projekt dogradnje učionica, odnosno obnovu zgrade osnovne škole u Čazmi te da bi u roku od dvije godine učenicima bio omogućen jednosmjenski rad. Smatra da javno-privatno parterstvo koje predlaže BBŽ nije dobro rješenje.

Direktor Komunalija,  Ivan Beljan upoznao je novinare s nizom radova na obnovi prometnica koje Komunalije rade na području grada Čazme kako bi se poboljšao standard života građana Čazme te naglasio kako je trenutačno otvoreno 10 gradilišta.

Radovi na rekonstrukciji Omladinske ulice u Čazmi vrijedni su oko 300.000 kuna i trebali bi završiti za desetak dana.  Ta ulica vodi prema sportskim terenima u Čazmi za koje je Grad Čazma u imovinsko pravnom procesu za preuzimanje od nekadašnje Glumina banke.
Prilikom obilaska Područne škole Grabovnica, gradonačelnik je kazao kako Grad ulaže, osim u matičnu školu u Čazmi, i u pet područnih škola na području grada: „Ulažemo gdje možemo i gdje smijemo jer osnivač škola je Županija. Ali bez obzira na to, skoro sve područne škole priključili smo na vodu i plin. Gdje možemo, omogućit ćemo kvalitetnije grijanje i osigurati zdravstvenu ispravnost vode “, zaključio je gradonačelnik.
(Izvor: superportal.hr)