Na traženje građana, posebice rekreativaca, Grad Čazma je započeo gradnju pješačkog mosta preko kanala Bukovina, iz Ulice 26. lipnja prema Širokim livadama. Most je namijenjen pješacima, biciklistima i jahačima: „Nasip uz kanal Bukovinu jedno je od mjesta u Čazmi koje koriste rekreativci, zaljubljenici u prirodu, šetači i drugi, a na ovaj ćemo im način omogućiti prijelaz preko kanala“, istaknuo je gradonačelnik, Dinko Pirak.