Gradonačelnika Grada Čazme Dinka Piraka, prof. Vlada Republike Hrvatske imenovala je zamjenikom člana Odbora regija Europske unije.

U europski Odbor regija imenovano je devet članova i njihovih devet zamjenika. Mandat im je pet godina, a misija iznošenje lokalnih i regionalnih stajališta o zakonodavstvu EU-a, objavljivanjem izvješća, odnosno mišljenja o prijedlozima Europske komisije.

Komisija, Vijeće i Europski parlament moraju se savjetovati s Odborom regija prije donošenja odluka koje se tiču lokalne i regionalne samouprave, poput onih o zapošljavanju, brizi za okoliš, obrazovanju i javnom zdravstvu. Odbor regija trenutačno broji 353 člana iz svih 28 država članica.

 

odbor regija