Na temelju spoznaja o budućem teritorijalnom ustroju RH i novoj regionalizaciji lokalne samouprave, Savjet mladih Grada Čazme pokrenuo je inicijativu pripajanja Zagrebačkoj županiji. Pritom je prikupljeno 800-ak potpisa građana, što je oko 10 % stanovnika grada Čazme, odnosno 15 % od ukupnog broja birača.

„To nije zanemariv postotak i daje nam dobar signal za smjer političkih i životnih potreba naših građana. Trenutačno stanje je takvo da Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ne možemo objasniti da je našim građanima važno da laboratorij ostane u Čazmi, da želimo preuzeti Osnovnu školu kako bismo djeci i učiteljima omogućili bolje uvjete za rad, da želimo da se prihodi stvoreni u Čazmi i potroše ovdje, a ne negdje drugdje. Po reakcijama na inicijativu Savjeta mladih vidimo da loš odnos županije prema nama sve više primjećuju i građani. Oni sve više govore o tome kako je Zagrebačka županija mnogo uređenija, kako tamo nema takvih problema i da se sva područja ravnomjerno razvijaju, u suradnji s gradovima. Konačno, politika je tu zbog građana, a ne obrnuto. Svi smo mi, i župani i gradonačelnici, ovdje da bismo zastupali interese građana“, naglasio je čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak.

O toj temi gradonačelnik je jučer na sastanku u Ministarstvu uprave, nadležnom za tu problematiku, razgovarao s ministricom Dubravkom Jurlina Alibegović: „Koncept novog teritorijalnog ustroja RH već je u izradi. Ministrici Jurlina Alibegović iznio sam tezu o eventualnom pripajanju Zagrebačkoj županiji, o čemu ćemo, naravno, pitati građane putem referenduma. Na taj smo način ministrici skrenuli pozornost na mogućnost da građani sami kreiraju novi teritorijalni ustroj naše države, odnosno da u tim važnim odlukama aktivno sudjeluju, da ne budu samo pasivni promatrači dok o njihovoj sudbini odlučuje isključivo državni vrh“, rekao je gradonačelnik te dodao da je ministricu upoznao i s lošim odnosom BBŽ prema građanima Čazme te o njihovom oglušivanju na opetovane upite po raznim pitanjima pa čak i na odluke Gradskog vijeća.

Ministrica uprave pozdravila je inicijativu Savjeta mladih Grada Čazme te izjavila kako i sama smatra da je postojeći teritorijalni ustroj lokalne i regionalne samouprave nelogično organiziran. Drži da je promjena nužna i da će do nje svakako doći te pozdravlja inicijativu građana koji brinu o svojoj budućnosti.

„Na nama ostaje da se uključimo i preuzmemo sudbinu u vlastite ruke, i to sada, dok je vrijeme“, zaključio je Pirak.