Velika stvar za malo selo

Dom u Bojani ima novo krovište i novu fasadu, a boju su birali sami mještani te su iznimno zadovoljni i vele da je „prava bojanska“.

Kompletni radovi financirani su iz proračuna Grada Čazme; iznos utrošenih sredstava za sanaciju krovišta i izradu vanjske ovojnice (fasade) je 210.000,00 kn s uračunatim PDV-om.

Dom koristi DVD Bojana, a hoće li ga i u koje svrhe koristiti i ostali seljani, ostaje na DVD-u Bojana da o tome odluči, budući da je to vatrogasno društvo zaduženo za upravljanje domom.

Ovo nisu jedini radovi učinjeni na bojanskom društvenom domu. Prošle godine je uređena spomen soba i novi sanitarni čvor s odvojenom muškom i ženskom kabinom, također financirano sredstvima iz Proračuna Grada Čazme.

U protekle 4 godine uređeni su djelomično ili potpuno domovi u sljedećim naseljima:

Milaševac – obnovljen parket, zamijenjen dio stolarije, uvedeno grijanje, Grabovnica – kompletna obnova i prenamjena doma u sportsku dvoranu za potrebe PŠ Grabovnica, Dapci (dom DVD) – kompletna obnova doma, Općevac – izrađeno krovište na pomoćnom objektu, Bosiljevo – novo krovište i zamijenjena građevna stolarija, Dereza – zamjena građevne stolarije, Cerina – uređen sanitarni čvor i zamijenjen dio građevne stolarije, Prnjarovac – uređen sanitarni čvor i zamijenjena građevna stolarija, Donji Draganec – uređen sanitarni čvor, Gornji Draganec – uređenje sportske dvorane u sklopu doma i zamjena stolarije, Vagovina – uređenje dosad neuređenog dijela doma i ugradnja građevne stolarije, Donji Miklouš – zamjena stolarije, uređenje sanitarnih čvorova, ulaznog dijela i spremišta/kuhinje u društvenom domu i zamjena krovišta na objektu DVD-a, Andigole – zamjena građevne stolarije, uvođenje struje, Pavličani – zamjena građevne stolarije, Vrtlinska – postavljanje parketa, Sišćani – obnova parketa i djelomična zamjena građevne stolarije.

Ukupno je utrošeno oko 4.000.000 kn iz Proračuna Grada Čazme.

Sljedeći na redu su: društveni dom u Dapcima, gdje je u planu zamjena krovišta, dom u Komuševcu, u kojemu će se urediti glavna sala – izraditi glazura i postaviti podne obloge, te kompletna obnova doma u Vagovini.