Sjedište: Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13

Telefon: 043/771-193

E-mail: gip.cazma@izbori.hr

Radno vrijeme:

SUBOTA I NEDJELJA (24. i 25.04.2021.) 

 9,00 do 13,00 sati

PONEDJELJAK, 26.04.2021.

UTORAK,27.04.2021.

SRIJEDA,28.04.2021.

9,00 do 20,00 sati

ČETVRTAK, 29.04.2021.

09,00 do 24,00 sati

PETAK,30.04.2021.

09,00 do 13,00 sati

Zbog epidemiološke situacije molimo pravovremeno najaviti termin predaje kandidacijskih lista na jedan od sljedećih kontakata:

098/807-988 Renata Koščević

098/470-913 Jadranka Paranos

091/2794-218 Branka Holjević Petrović

U vrijeme predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja povjerenstvo će odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima političkih stranaka i birača.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 GRADA ČAZME