Grad Čazma, kao jedinica lokalne samouprave, obratio se dana 24.01.2019. godine Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dopisom u kojem izražava svoje neslaganje s donesenom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18)., kojom je Gradu Čazmi na održavanje prebačeno dodatnih 23 km do tada županijskih cesta.

Temeljem primjedbi Grada Čazme na navedenu Odluku, očitovala se Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, na čiji prijedlog je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i donijelo Odluku o razvrstavanju javnih cesta.

U očitovanju ŽUC-a BBŽ navodi se, među ostalim, da prometnice koje prelaze u kategoriju nerazvrstanih cesta ne zadovoljavaju kriterije lokalnih cesta te da su neke od njih u naravi zemljani i poljski putevi.

Grad Čazma izražava duboko neslaganje s ovakvim konstatacijama te posjeduje i  fotodokumentaciju iz koje je jasno vidljivo da su navodi ŽUC-a BBŽ netočni ili u najmanju ruku skandalozni jer ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. Također, radi se o cestama koje spajaju dvije državne ceste ili državnu cestu sa županijskom cestom.

Iz navedenog se može zaključiti da ŽUC BBŽ  ili ne poznaje stanje svojih prometnica ili tendenciozno želi svoje godinama neodržavane ceste prebaciti u ingerenciju Grada Čazme po principu „brigo moja prijeđi na drugoga“.

Po pitanju Grada Čazme koje se tiče osiguravanja prihoda za održavanje novih 23 kilometara nerazvrstanih cesta, ŽUC BBŽ se očituje da oni uredno doznačuju, prema važećim propisima, sredstva „velikim gradovima“.

Gradu Čazmi nije jasno što znači izraz „veliki gradovi“ jer Grad Čazma godinama nije primio ni kune od ŽUC-a BBŽ, a s područja Grada Čazme ŽUC BBŽ je ubrao prihoda s osnove registracije motornih vozila u 2018. godini u iznosu od 3,5 milijuna kuna.

U slučajevima kada Grad Čazma traži, temeljem opetovanih prigovora građana, da se županijske ceste popravljaju i održavaju, iz ŽUC-a BBŽ šalju Sporazume u kojima traže da Grad sudjeluje s 50%-tnim sufinanciranjem!

Slijedom svega gore navedenog, Grad Čazma obratio se Ministarstvu prometa da razmotri prigovor na odluku ŽUC-a, budući da razlog prebacivanja njihovih cesta u kategoriju nerazvrstanih nema uporište u realnom stanju na terenu. Spomenimo i to da je s 15 km županijskih cesta „dobivenih“ 2015. godine, s prošlom godinom Grad Čazma „zaradio“ ukupno 38 novih kilometara cesta koje treba održavati – odnosno, Grad Čazma dobio je nove obveze, ali ne i pripadajuća prava. Novcem za održavanje tih istih cesta i dalje će raspolagati ŽUC BBŽ.