Institut za javne financije javno je objavio koji gradovi transparentno prikazuju potrošnju javnog novca. Među njima je i Grad Čazma.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.
Karta prikazuje proračunsku transparentnost mjerenu brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:

  • godišnje izvršenje proračuna za 2017.,
  • polugodišnje izvršenje proračuna za 2018.,
  • prijedlog proračuna za 2019.,
  • izglasani proračun za 2019.,
  • proračun za građane za 2019.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2018. – III./2019. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

Rezultati analize predstavljeni su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2018. – ožujak 2019.

http://www.ijf.hr/transparentnost-2019/karta/