Grad Čazma već nekoliko godina sustavno obnavlja mjesne i vatrogasne domove u prigradskim naseljima. Ondje gdje sami mještani pokažu interes za obnovu i gdje se uključe u sam proces obnove, sve se odvija brže i kvalitetnije.

– Komuševac je odličan primjer, ali i u drugim selima imamo sličnih iskustava. Domovi su dostupni za korištenje svim stanovnicima naselja, ali o njima također treba brinuti, ne ih zloupotrebljavati, uništavati i zapuštati, napomenuo je gradonačelnik Dinko Pirak te još jednom istaknuo svoje zadovoljstvo suradnjom s članovima DVD-a Komuševac i mještanima ovog prigradskog naselja koje je pokazalo odličnu inicijativu, slično kao mještani Bosiljeva, Općevaca, Dabaca i drugih prigradskih naselja, koji su se također aktivno uključili u obnovu svojih mjesnih domova.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Komuševac riješilo je dugogodišnji problem s krovištem svog doma zahvaljujući suradnji Grada Čazme i mještana.

U svrhu rješavanja ovog problema, Grad Čazma omogućio je nabavku potrebnog materijala za obnovu krova, dok su se članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komuševac angažirali u akciji uklanjanja starog crijepa i postavljanja novog.

Predsjednik DVD-a Komuševac, Dario Perčec, ponosan je na izuzetno visok odaziv mještana na ovu važnu akciju.

– Svi mještani našeg sela koji su mogli doći na radnu akciju su se uključili. Bili su ne samo članovi DVD-a, nego i drugi seljani koji nisu pripadnici DVD-a Komuševac. Okupilo nas se čak do trideset i kroz cijeli tjedan je tko god je mogao sudjelovao na neki način, rekao je Perčec.

Za potrebe obnove, iz proračuna Grada Čazme ovom je prilikom izdvojeno 8.500 eura.