Nakon duge i teške bolesti, u srijedu nas je napustio Vjekoslav Štrk, arheolog, dugogodišnji kustos Zavičajnog i Gradskoga muzeja u Čazmi.

Rođen je u Pakracu gdje je i živio nakon odlaska u mirovinu 2014. godine. Školovao se u Pakracu te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši arheologiju. Kraće vrijeme po završetku studija radio je u Državnom arhivu u Bjelovaru.

Od 1981. godine zaposlio se u Čazmi radeći pola radnoga vremena kao kustos Zavičajnog muzeja, a pola kao tajnik Samoupravne interesne zajednice za kulturu i informacije. Od 1985. godine radi poslove kustosa, a 1990-tih je bio ravnatelj Centra za kulturu Čazma u čijem sastavu je muzej.

Od početka svojega kustoskog rada u Čazmi, Vjekoslav Štrk je rekognoscirao i istraživao više arheoloških lokaliteta u Čazmi (ranobrončano nalazište „Rađinac“, crkvu sv. Marije Magdalene i samostan uz crkvu, srednjovjekovnu utvrdu u Čazmi, dvor Svibovec u Narti te druge lokalitete u Čazmi i okolici). Kao tajnik SIZ-e sudjelovao je u obnovi i restauraciji crkve sv. Marije Magdalene, posebno orgulja (kolaudacija 1983. godine). Objavljivao je stručne radove vezane uz povijest i arheologiju Grada i nekadašnje Općine Čazma.

Vjekoslav Štrk bit će pokopan u utorak, 9. listopada u 15:00 sati, na gradskom groblju u Pakracu.

Autobus iz Čazme za sve koji žele poći na posljednji ispraćaj Vjekoslava Štrka, kreće 9. listopada s autobusnog kolodvora u 13:00 sati.

 

Jadranka Kruljac – Sever, ravnateljica Centra za kulturu – Gradskoga muzeja Čazma