Započela je provedba informatičkih radionica, jedne od aktivnosti prema projektu Aktivni u trećoj dobi, čiji je cilj unaprijediti kvalitetu života osobama starije životne dobi. One će tko moći unaprijediti svoje informatičke vještine za korištenje e-maila, novinskih portala, pametnih telefona i slično. Radionice će trajati 32 nastavna sata, kroz 8 predavanja tijekom tri tjedna. U radionici trenutačno sudjeluje 9 polaznika. Na radionice su dobrodošle sve zainteresirane starije osobe koje ne moraju biti članovi Matice umirovljenika Čazma. Potrebno je samo javiti se voditelju projekta u Dom umirovljenika u Čazmi.

Projekt Aktivni u trećoj dobi provodi se od siječnja 2020. godine u partnerstvu s Gradom Čazmom i Udrugom udomitelja Čazma, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Čazma. U sklopu projekta zaposlena je jedna mlađa osoba.