Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao jedinica lokalne samouprave, Grad Čazma nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Čazme na mrežnom mjestu https://cazma.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Dodan je programski dodatak (widget – aktivira se klikom na ikonu u gornjem desnom kutu stranice), s određenim funkcionalnostima, radi poboljšanja pristupačnosti (povećanje slova, slova prilagođena osobama s disleksijom, visoki kontrast, sive nijanse, povećanje kursora, povećanje razmaka između riječi).

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

– slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog mjesta to ne podržava
– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi 

– neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje                                                                                                        

– neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
– prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
– sve datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku
– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020.g., primjenom metode samoprocjene koju je proveo Grad Čazma.
Grad Čazma će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradu Čazmi, možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete poslati službenici za informiranje Grada Čazme, Ivani Gusić:
– telefonom na broj: 043/771-052
– elektroničkom poštom: cazma@cazma.hr

 – poštom na adresu: Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma

Grad Čazma je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke  pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr).

Foto: pristupinfo.hr