Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma, u suradnji sa Savjetodavnom službom organizira predavanje iz pčelarstva na temu: „Poštivanje smjernica dobre pčelarske prakse i senzorika u ocjenjivanju kvalitete meda“, koje će se održati u Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma, 11. travnja 2014. u 19,00 sati. Predavanje će održati Grozdana Grubišić Popović, dipl. ing. agr. – poljoprivredna savjetnica.

Iz najave predavanja:
Pčelarstvo je specifična  gospodarska djelatnost za koju se u novije vrijeme iskazuje sve veći interes. Pčelari, kao primarni proizvođači hrane, tijekom proizvodnog procesa moraju poštovati smjernice Dobre pčelarske prakse kako bi osigurali zdravstvenu ispravnost i bolju kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda te poboljšali zdravstveno stanje pčelinjih zajednica.
Smjernice DPP-a su baza za održivi razvoj pčelarstva i daju nam temeljna pravila i upute za poštovanje tijekom proizvodnog procesa, podrazumijevaju veći stupanj savjesnosti i odgovornosti pčelara kroz samokontrolu i sljedivost. Pčelari koji se pridržavaju smjernica DPP-e dužni su voditi potrebnu evidenciju o svojim postupcima tijekom proizvodnog procesa. Smjernice DPP-a je potrebno provoditi jer osiguravaju kvalitetu i zdravstvenu ispravnost meda, povećavaju povjerenje potrošača, potiču produktivnost i tehnološki razvoj u pčelarstvu, štite primarnog proizvođača od mogućih optužbi te omogućuje pristup lokalnom i globalnom tržištu.
Senzorskim ocjenjivanjem meda  vrednuju se organoleptička svojstva meda kao što su bistroća, čistoća, miris, boja i okus. Rezultati senzorike te fizikalno kemijske i peludne analize puno govore o kvaliteti određenog uzorka kao i o postupcima primijenjenim u procesu proizvodnje.

U sklopu predavanja, Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma predstavit će svoju zbirku iz poljoprivrede, posebno iz područja pčelarstva, u sklopu projekta „Zelena knjižnica“.

pcelarstvo