Dana 19. ožujka 2021. godine, u Hrvatskom je saboru usvojen nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te nacrt prijedloga Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Glavni razlog izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, dodatno ubrzanje postupka stambenog zbrinjavanja, ubrzava se postupak ostvarivanja prava namijenjenima socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima ( naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i jednokratne novčane pomoći),  odredbe Zakona će se uskladiti s propisima iz mirovinskog osiguranja, odnosno, dodatno će se prilagoditi prava iz mirovinskog osiguranja za najugroženiju braniteljsku populaciju.

Kako bi bio ispravljen dugogodišnji neadekvatan pristup civilnim stradalnicima Domovinskog rata, te završen proces sveobuhvatne kvalitetne regulacije prava svih stradalnika iz Domovinskog rata, ukazala se je potreba donijeti jedinstven zakon, kojim će na jednom mjestu biti regulirana prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

I dok su stradalnici i njihove obitelji gurnuti u drugi plan, pozornost se nepotrebno i zlonamjerno skreće na one za koje ovaj zakon nije ni rađen, ni predviđen. Upravo su se civilni stradalnici iz Domovinskog rata na samom početku izrade ovog Zakona jasno izjasnili kako nikada ne bi sudjelovali u izradi, niti podržali zakon koji bi omogućio ostvarivanje prava onima koji su izvršili agresiju na Republiku Hrvatsku. Prema tome, Zakonom je jasno definirano kako pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku, kao ni članovi njihovih obitelji temeljem njihovog stradavanja, ne mogu ostvariti statuse i prava iz ovog Zakona. To nije moguće niti prema važećem zakonu, a novim je prijedlogom to još jasnije propisano.

Zakonom će se definirati tko je civilni stradalnik iz DR, tko ne može ostvariti prava iz Zakona, članovima obitelji nestalih civila u DR omogućit će se ostvarivanje prava po ovom Zakonu i prije proglašenja nestale osobe umrlom, otvoriti će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz DR po osnovi bolesti, uspostaviti će se Evidencija civilnih stradalnika , ublažiti će se uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu, poboljšati će se socio-ekonomski položaj korisnika uvođenjem novih prava (novčana naknada za civilne stradalnike, jednokratna novčana pomoć, naknada za trošak prilagodbe osobnog automobila za invalide od I. do IV. skupine, korištenje usluga veteranskih centara, primarna pravna pomoć, psihosocijalna pomoć ), povećati će se osnovica za ostvarivanje prava ( osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina).

Za sva pitanja vezano uz izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, svi zainteresirani se mogu obratiti u Ministarstvo hrvatskih branitelja, Područni odjel u Bjelovaru, Zagrebačka 1, te na broj telefona 043/211-651, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

Tamara Marušić, dipl. iur

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć