Dobivena je građevinska dozvola za izgradnju kružnog toka na raskršću državnih cesta Česmanska- F. Vidovića- K. Tomislava te će u proljeće početi izgradnja.

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za toplovod – razvod po Gradu Čazma.

U ovoj godini na vodovodnu mrežu priključeno je 110 domaćinstava, građanima je olakšano priključenje budući da prema novim propisima za priključenje nije potrebna građevinska dozvola te je ukinuto i plaćanje naknade za priključenje. Za preostalu trasu vodovoda Vučani, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Novo Selo i Martinac lobira se u Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim vodama. Prilikom izgradnje vodovodne mreže položene su i nove plinske cijevi te je realna vrijednost radova za iste 3.000.000,00 kuna što su u cijelosti financirale Komunalije d.o.o. Čazma.

Od ostalih radova završen je spoj kolektora A s kolektorom B u ukupnoj dužini od 200m čime se povećala sigurnost od poplava u Poduzetničkoj  zoni. U izgradnji je kanalizacija u naselju Grabovnica, dužine 4.275,8 m, ukupne vrijednosti 3.260.180,84 kune.

 

Izvršeno je nasipavanje nerazvrstanih cesta u Marčanima, Pobjeniku, Vrtlinskoj, Andigolama i Suhaji te nastavljeno provođenje izvršenja po rješenjima kojima je naloženo čišćenje nekretnina. Provodi se košnja bankina na nerazvrstanim cestama te su intenzivirani radovi na uređenju groblja.

 

Od Ministarstva regionalnog razvoja odobrena su sredstva u iznosu od 126.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Čazme te za rekonstrukciju zgrade u ul. M. Novačića (zgrada TO), koja bi se dala na korištenje udrugama.

 

Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u nadležnosti je Agencije za poljoprivredno zemljište. Grad Čazma prikuplja zahtjeve zainteresiranih za kupnju i zakup te dokumentaciju propisanu Pravilnikom. S osnova istog, Grad ostvaruje prihode u iznosu od 65% od uplaćene cijene zakupa ili kupoprodaje. Novina je da se prodati mogu površine do 1 ha, a sve iznad jedino dati u zakup. Do sada je prema Agenciji upućeno 15 zahtjeva, dok je u pripremi još 9.

 

U Poduzetničkoj zoni obavljen je tehnički pregled za objekt tvrtke “Gastral”, dok je s tvrtkom “Multimon” d.o.o. potpisan kupoprodajni ugovor.

 

Proveden je natječaj za isporuku ogrjevnog drva za socijalno ugrožene osobe. Ponudu je dostavila DI “Čazma” koja je i odabrana za isporuku drva za 150 korisnika.

Potpisan je nastavak Programa “Pomoć u kući starijim osobama” i to do 31.12. 2013.g..

Grad je i ovu godinu sufinancirao nabavu udžbenika za učenike osnovne škole i to za treće i svako sljedeće dijete te darovite učenike (odlični učenici koji su sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima), te za dio socijalno ugroženih osoba. Na taj se način sufinancirala nabava udžbenika za ukupno 80-ero djece.

 

Grad i gradske ustanove se i dalje putem Razvojne agencije prijavljuju na raspisane natječaje za dobivanje sredstava.

 

U tijeku je opremanje Gradske knjižnice novim namještajem i to za sredstva dobivena na natječaju Ministarstva kulture (150.000,00 kuna), dok je Grad u obvezi sufinancirati opremanje sa 70.000,00 kuna. Gradska knjižnica je u proteklom razdoblju uspješno organizirala nekoliko književnih događanja, od kojih bih spomenuo obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja, književne tribine i sl.

 

Centar za kulturu organizirao je nekoliko izložbi: “360 godina Čazmanske župe”, izložbu o Čazmi i moslavačkom kraju u II. svjetskom ratu te je postav izložbe o botaničaru Ivi Horvatu posuđen i izložen u Nacionalnom parku Risnjak u povodu 60. godišnjice.

 

            Dječji vrtić pohađa 120 djece i nema liste čekanja. Dogradnja dječjeg vrtića pokazala se opravdanom, naročito zbog okolnosti što se u dograđenoj sportskoj dvorani odvija nekoliko izvannastavnih aktivnosti.

 

Na temelju članka 45. Statuta Grada Čazme imenovao sam članove Upravnih vijeća ustanova te Nadzorni odbor Komunalija d.o.o., sukladno Statutima istih i to kako slijedi:

– u Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pčelica”: Danijelu Šajtar, Stjepana Pećinu i Maju Brmalj;

– u Upravno vijeće Javne vatrogsne postrojbe Grada Čazme: Damira Margetana, Damira Zajčeka, Marijana Berteka, Dragu Magdića i Darka Forjana – predstavnika zaposlenika;

– u Nadzorni odbor Komunalija d.o.o.: Nedeljku Baćani, Zlatka Salaja, Vilka Forjana, Anđelka Berkovića i Zlatka Benceka, kao predstavnika zaposlenika.

gradonačelnik