U četvrtak, 25. svibnja 2023. u Čazmi je održana 14. sjednica Gradskog vijeća.

Od 13, prisustvovalo je 12 vijećnika koji su razmatrali sljedeći dnevni red: Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi); Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Čazma u 2022. godini, izvjestitelj: Robin Jurković, zamjenik načelnika PP Čazma; Usvajanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Čazme za razdoblje srpanj – prosinac 2022.; Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju; Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju; Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju; Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za postupke započete po starom Zakonu, izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju; Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čazme u 2023. godini, izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću; Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Gradskog vijeća Grada Čazme, izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću; Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaći i drugim primicima gradonačelnika Grada Čazme, izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću.

Sve odluke donesene su jednoglasno (glasovima svih prisutnih vijećnika).

Odluke: