U petak, 23. lipnja održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.

Prisustvovalo je 9 od 13 vijećnika koji su jednoglasno usvojili zapisnik s 14. sjednice i predloženi dnevni red.

Raspravljalo se o samo jednoj točki – Odluci o kratkoročnom zaduženju Grada Čazme, koju je obrazložio gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak.

Ovom odlukom odobrava se kratkoročno kreditno zaduženje Grada Čazme kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. na rok od 12 mjeseci, sukladno ponudi od 20. lipnja 2023. godine na iznos do 600.000,00 eura. Kratkoročno zaduženje koristit će se za privremeno financiranje radova na asfaltiranju nerazvrstane ceste u Dapcima, dijela županijske ceste ŽC3128 kroz naselja Čazma, Suhaja i Pobjenik te za obavljanje stručnog nadzora na izvedenim radovima, do odobrenja sredstava od strane Ministarstva prometa, mora i infrastrukture temeljem natječaja Fonda solidarnosti Europske unije, a na preporuku Ministarstva prometa, mora i infrastrukture, zbog velikog broja pristiglih zahtjeva i mogućeg produženja roka obrade istih.

Odobrenje sredstava od strane Fonda očekuje se već do kraja lipnja, a najkasnije kroz mjesec dana, stoga postoji mogućnost da se kratkoročni zajam neće ni aktivirati, pojasnio je gradonačelnik.