Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Čazme (Službeni vjesnik 73/23), Gradsko vijeće Grada Čazme je na 16. sjednici održanoj 21.09.2023. pokrenulo postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Čazme.

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme bio je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Grada Čazme i lokalnoj radio postaji (Super radio) te dostavljen školama i udrugama. Rok za dostavu prijedloga kandidata bio je do 25. listopada 2023. godine.

Savjet mladih Grada Čazme ima 3 člana uključujući predsjednika i zamjenika koje bira Gradsko vijeće.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Čazme koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

            Sukladno Javnom pozivu, prijedlog kandidature podnosi se na obrascu koji je bio objavljen na mrežnoj stranici Grada Čazme te dostavljen zainteresiranim predlagateljima.

            Komisija  za izbor i imenovanja Grada Čazme Gradskog vijeća Grada Čazme utvrđuje da svi prijedlozi formalno zadovoljavaju uvjetima Javnog poziva i konstatira da su prijave pristigle roku te se utvrđuje sljedeći POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA (predlagatelji su navedeni redoslijedom zaprimanja):  

  1. Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

Kandidat: Matea Gredelj

Datum i godina rođenja kandidata: 17.12.1994.   

  • Predlagatelj: Srednja škola Čazma, vijeće učenika 

Kandidat: Vito Popilovski

Datum i godina rođenja kandidata: 21.12.2006.

  • Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

Kandidat:  Leon Kancir

Datum i godina rođenja kandidata: 17.06.2005.  

Popis važećih kandidatura, Komisija za izbor i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću Grada Čazme te objavljuje na web stranici Grada Čazme.

Gradsko vijeće Grada Čazme na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta te javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih Grada Čazme.