Na 10. sjednici Gradskoga vijeća Grada Čazme, održanoj 11. veljače, gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima provedenima u proteklom razdoblju:

Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisan je Javni poziv za nabavu komunalne opreme. Grad Čazma na taj način planira nabavu kompostera koje bi Fond financirao iznosom od 60% a Grad sa 40%. U tijeku je provođenje ankete u samom naselju Čazma da bi se utvrdio broj zainteresiranih građana radi utvrđivanja približnog broja kompostera koji bi se nabavio.

U tijeku je postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice M. Novačića, koji bi obuhvatio dionicu od križanja s Ulicom sv. Andrije pa do skretanja za Milaševac.

Nakon nekoliko održanih sastanaka nije pronađeno rješenje za parkiranje kamiona u Dragancu. Tvrtka „Granolio“ nije reagirala te će se, radi sigurnosti, ponajprije pješaka i djece koja pohađaju područnu školu u Dragancu, pristupiti postavljanju fizičkih barijera koje će onemogućiti parkiranje kamiona na javnim površinama uz cestu.

U tijeku je postupak prikupljanja ponuda za projektiranje reciklažnog dvorišta. Prispjele su dvije ponude. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će projektiranje u 100%- tnom iznosu.

Kao i početkom svake kalendarske godine u tijeku je izlistavanje uplatnica građanima za komunalnu naknadu s eventualnim opomenama prema neplatišama. Budući da je vrlo aktualna tema otpisa dugova te da Grad ima čestih upita na okolnost hoće li se potpisati Sporazum o oprostu duga, nakon analize koliko je građana u blokadi za ovrhe po komunalnoj naknadi, najvjerojatnije će i Grad Čazma potpisati sporazum, iako je za napomenuti da je Grad Čazma i do sada otpisivao dugove starijim i socijalno ugroženim stanovnicima te u potpunosti oslobađao od plaćanja komunalne naknade.

Daljnju naplatu potraživanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta po do sada zaključenim ugovorima preuzima Agencija, koja je zatražila preslike svih ugovora radi naplate i eventualnih pokretanja postupaka prisilne naplate putem nadležnih državnih odvjetništava.

I u ovoj godini u Gradu Čazmi nastavljena je praksa obilazaka novorođenčadi, iako se zbog promijenjenih zakonskih propisa naknada više ne isplaćuje gotovinski, već na tekuće račune. Prošle godine na području Grada Čazme rođeno je 70-ak novorođenčadi.

Gradsko vijeće je na prošloj sjednici donijelo Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme te sada teče rok za dostavu prijedloga i to do 25.veljače. Na sljedećoj će se sjednici izabrati novi članovi. Također je raspisan Javni poziv za predlaganje projekata udruga radi ostvarivanja novčane potpore iz proračuna Grada u 2015.g..

 

Na 10. sjednici Gradskoga vijeća Grada Čazme jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i Dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Čazme. Također je odlučeno da se dimnjačarska služba na području Grada Čazme dodijeli gradskom komunalnom poduzeću Komunalije Čazma. S dosadašnjim koncesionarom, tvrtkom „Mivegra“ iz Ivanić Grada raskinut je ugovor zbog nezadovoljstva građana obavljanjem usluga i, u konačnici, neplaćanja koncesije.

„Komunalije su se ranije registrirale za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, a inspektor zaštite požara sugerirao je kako je to najbolje rješenje. I u nekim susjednim gradovima, poput Križevaca, ta se opcija pokazala vrlo uspješnom“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, Andrea Prugovečki Klepac.

Komunalije su zaposlile dimnjačara Ivana Galovića iz Čazme te su već preuzele taj dio posla.

vijeće 10