Održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme, kojoj je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika te ravnatelji institucija, direktori tvrtki te predstavnici gradskih službi i medija.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red te je na početku sjednice, gradonačelnik Dinko Pirak podnio izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju:

“Na raspisani javni poziv za nabavu komunalne opreme – kompostera građani su iskazali veliki interes te je Fondu poslana prijava za nabavu 150 kompostera.

U tijeku je natječaj Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranjem energetske učinkovitosti na nestambenim zgradama. Na natječaj je podnesena prijava za obnovu fasade na zgradi u Ulici M. Novačića, koja bi po troškovniku iznosila 300.000 kuna. Također smo prijavili Ministarstvu reg. razvoja i fondova EU projekt spojne ceste Livadarska – A. G. Matoša, čija je procijenjena vrijednost radova 1.300.000 kuna. Tim povodom održan je sastanak s predstavnicom Ministarstva te postoje velike šanse da dio projekta financira Ministarstvo.

U tijeku je projektiranje reciklažnog dvorišta, koje će u 100%-tnom iznosu financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Budući da se planira rekonstrukcija Ulice braće Radića, u postupku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.

Na traženje Srednje škole u Čazmi izvršeno je priključenje rasvjetnih stupova koji okružuju Srednju školu na sustav javne rasvjete Grada Čazme.

Uslijed općepoznatih loših vremenskih prilika i na području Grada Čazme, naročito naselja Bojana, Bosiljevo i Marčani došlo je do pojave klizišta. Zbog pojave klizišta sanirano je 100-ak metara ceste u Marčanima.

Održao sam sastanak s predstavnicima INE na okolnost sanacije ceste u Dapcima, Gajeva ulica, a zbog oštećenja koja su nastala prilikom sanacije terena zbog puknuća cjevovoda. INA se obvezala izvršiti sanaciju na način da se cesta dovede u prvobitno stanje te izvršiti iskop graba, a Grad bi financirao asfaltiranje dijela makadamskog puta do zadnje kuće u ulici.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća kojom je obavljanje dimnjačarskih poslova povjereno Komunalijama d.o.o. Čazma, zaposlen je dimnjačar tako da je osigurano obavljanje dimnjačarske službe.

Završen je energetski pregled javne rasvjete na području Grada Čazme, koji je preduvjet za prijave na buduće natječaje za dobivanje sredstava.

U okviru planiranih proračunskih sredstava, Osnovnoj školi Čazma isplaćeno je 10.000 kuna za prehranu 14 učenika lošijeg socijalnog statusa. Sredstva će biti dostatna do kraja nastavne godine.

Održan je već tradicionalni supermaraton od Kaptola do Kaptola na kojem je sudjelovalo 90 trkača. Uza samo sportsko natjecanje održan je i niz drugih događanja na kojima su aktivno sudjelovale sve ustanove i velik broj udruga te se okupio velik broj građana.

Završen je godišnji obračun proračuna za 2014.g.. Sa zadovoljstvom moram istaknuti da je iskazan višak prihoda od 388.800 kuna kojim će se smanjiti preneseni manjak iz ranijeg razdoblja. Za napomenuti je da su znatne uštede učinjene na stavci rashoda za redovne aktivnosti upravnih tijela (plaće), a detaljno izvješće s prijedlogom usvajanja dostavit će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

I na kraju ponovo bih se osvrnuo na problem odnosno nereagiranje županije na naše traženje o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma. Kroz samo izvješće vidjeli ste da Grad, iako nije osnivač, brine o Srednjoj školi (priključenje rasvjete na javnu rasvjetu) te o Osnovnoj školi (izgradnja spojne ceste Livadarska – A. G. Matoša, sufinanciranje prehrane učenika za učenike slabijeg imovinskog stanja i drugi načini pomoći), te bih predložio da se na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pozove župan, radi očitovanja o ovoj temi.”

Izvješće po Pregledu stanja i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za vremenski period od 01.01.- 31.12.2014.g. podnio je i načelnik PP Čazma, Mirko Cindrić.

Nakon postavljanja pitanja vijećnika, na koja su odgovorili gradonačelnik i direktor Komunalija Beljan, raspravilo se o točkama dnevnog reda te je proveden izbor za Savjet mladih Grada Čazme, usvojena izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g., o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g., o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2014.g. te o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2014.g.. Donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2014.g. i Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čazme.
U Savjet mladih Grada Čazme izabrani su:

1. Martina Salaj, Sišćani 3a
zamjenica Dražena Dončević, Zdenčec 18
2. Marijana Habijančić, Vrtlinska 169
zamjenik Karlo Curiš, M. Novačića 56, Čazma
3. Tomislav Nogalj, Sišćani 103
zamjenica Nikolina Jelić, Martinac 130
4. Mia Gredelj, M. Novačića 66a, Čazma
zamjenica Ivana Kosić, Općevac 17
5. Anđela Filipović, Ul. 30. svibnja 14, Čazma
zamjenica Tea Milić, Voćarska 10, Čazma

Mandat članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Čazme traje 3 godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih između sebe, na konstituirajućoj sjednici.

IMG_6875'