U srijedu, 14. listopada 2020. održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme. Temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave, zbog trenutačne epidemiološke situacije u zemlji, uzimajući u obzir odluke Stožera civilne zaštite, sjednica je održana izjašnjavanjem putem e-maila. Glasovanju, a time i sjednici, pristupilo je 14 od 15 vijećnika.

Na dnevnom redu sjednice našle su se sljedeće točke: Izvješće Mandatnog povjerenstva, Aktualni sat – Izvješće Gradonačelnika, Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2020.g., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije ekonomskog razvoja Grada Čazme za razdoblje 2014. – 2020., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o autotaksi prijevozu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma te Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najbolje ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme.

Sve prijedlozi odluka prihvaćeni su većinom glasova vijećnika.

Odluke i zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća bit će objavljeni na internet stranici Grada Čazme.