23. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održana je 15. prosinca izjašnjavanjem putem e-maila.

Članovima Gradskog vijeća Grada Čazme dostavljen je saziv 23. sjednice s prijedlozima odluka, uputama o glasovanju, kontakt osobama za obrazloženje pojedine točke dnevnog reda te mogućnošću postavljanja vijećničkih pitanja. Uz saziv je dostavljen zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

Po pojedinim točkama glasovali su, a samim time i nazočili sjednici, svi vijećnici. Većinom glasova vijećnika, usvojene su sljedeće odluke: I. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Čazme za 2020. godinu, I.Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Čazme za 2020. godinu, I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2020.godinu, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2020.godinu, I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Čazme u 2020.g., Proračun Grada Čazme za 2021. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čazme za 2021. godinu, Odluka o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, Plan razvojnih programa Grada Čazme za razdoblje 2020.-2022. godine, Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme za 2021. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu, Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g., Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Čazme za 2021. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2021. godinu, Program javnih potreba u sportu na području Grada Čazme za 2021. godinu, Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2021. g., Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme, Odluka o prestanku društva Razvojna agencija Čazma, Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. g., Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika, Odluka o usvajanju analize stanja za 2020.g. i godišnjeg plana razvoja civilne zaštite za 2021.g. za područje Grada Čazme, Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme za 2020. g..

Sve odluke i zapisnik bit će dostupne na internet stranici Grad Čazme, www.cazma.hr.