Zbog zakonski nespojivih dužnosti pročelnika u Gradskoj upravi i člana predstavničkog tijela, mandat dosadašnje predsjednice Gradskog vijeća Grada Čazme, Andree Prugovečki Klepac (HSS) stavljen je u mirovanje. Na temelju unutarstranačkih dogovora (HSS-HDZ), za novog je predsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme izabran Vinko Ravlić (HDZ), a za zamjenicu Nedeljka Baćani (HSS).

Umjesto Andree Prugovečki Klepac, HSS je za člana Vijeća imenovao Dudaš Petra.

Tijekom aktualnog sata, gradonačelnik Dinko Pirak informirao je prisutne vijećnike o događanjima i projektima iz proteklog razdoblja. Tako je spomenuo provedeni  natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta održive gradnje (fasade i stolarija), na koji je pristiglo 14 prijava, od čega13 prihvatljivih. Po projektu, Grad će sufinancirati s iznosom od 43.000,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 203.000,00 kuna. U tijeku je postupak bodovanja, radi odabira korisnika sredstava. Budući da nisu iscrpljena sva sredstva, natječaj će se najvjerojatnije ponoviti. Gradonačelnik je informirao i o održanom sastanku u Fondu za zaštitu okoliša na temu sanacije odlagališta otpada Bukovina i reciklažnog dvorišta. Za odlagalište Bukovina nužno je pristupiti otkupu okolnog zemljišta zbog proširenja postojećeg odlagališta, te projektiranju reciklažnog dvorišta na novoj lokaciji u sklopu Komunalija d.o.o.. U Agenciji za poljoprivredno zemljište održan je sastanak sa svrhom upoznavanja rada i predstavljanja nove ravnateljice Agencije. Grad Čazma uputio je u Agenciju 35 zaprimljenih zahtjeva zainteresiranih građana za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta, budući da po novom zakonu o istom odlučuje Agencija.

Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za zgradu bivše Teritorijalne obrane u Ul. M. Novačića i izabran je projektant. Zgrada će biti namijenjena radu udruga, a obnova zgrade prijavila bi se na natječaje EU. Budući da je na zgradi isključen priključak električne energije, dogovoreno je izvođenje potrebnih radova radi ponovnog priključenja zgrade.

U tijeku je provedba projekta energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Grada (knjižnica, zgrada u M. Novačića, Dječji vrtić i Centar za kulturu). Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša s 40% iznosa troškova.

Po projektu energetske učinkovitosti za koji su dobivena sredstva Fonda za zaštitu okoliša za zamjenu stolarije za zgradu u M. Novačića 13, izabran je najpovoljniji izvođač i to Iveta Bjelovar, te bi sama zamjena trebala uskoro započeti.

U Poduzetničkoj zoni „Ninkovica“ prodana je još jedna parcela i to tvrtki „Maiva d.o.o.“ Bjelovar, s namjenom izgradnje autopraonice. U fazi je potpisivanje ugovora o prodaji.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je mogućnost besplatnog rada za opće dobro, što bi značilo da radno sposobne osobe koje primaju socijalnu pomoć moraju na poziv lokalne samouprave raditi besplatno od 30 do 90 sati mjesečno. Grad Čazma koristi ovu mogućnost te je započeo s pozivanjem osoba prema popisu Centra za socijalnu skrb, s tim da bi takve osobe radile poslove u Komunalijama d.o.o..

Odaslane su uplatnice, rešenja i opomene za komunalnu naknadu. Zaduženja za građane za 2014.g. iznose 750.000,00 kuna, dok je zaduženje za pravne osobe 160.000,00 kuna mjesečno.

U postupku legalizacije u 2014.g. obrađeno je 50 predmeta. Grad Čazma podnio je zahtjeve za legalizaciju 16 objekata (domovi i vatrogasni domovi). Za sada je predana dokumentacija za 7 objekata.

Tijekom veljače objavljen je javni poziv za predlaganje projekata udruga radi ostvarivanja novčane potpore iz proračuna za 2014.g. Za ukupno raspoloživi iznos od 100.000,00 kuna javilo se 20-tak udruga.

Gradonačelnik je prisutne podsjetio i na kronologiju poduzetih radnji kojima se od Bjelovarsko bilogorske županije tražio prijenos osnivačkih prava nad osnovnom školom Čazma. Iz razloga što se Županija nije očitovala po traženju Grada Čazme, zatražena je promjena investitora na projektu izgradnje spojne ceste između osnovne i srednje škole, spojna cesta Livadarska i A.G.Matoša, tako da umjesto Županije investitor projekta bude Grad Čazma, te je navedeni projekt  kandidiran na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, budući da je Gradu Čazmi sigurnost i dobrobit učenika na prvom mjestu bez obzira na to tko je osnivač Osnovne škole.

Također, izvješće po Pregledu stanja i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za 2013. godinu podnio je načelnik PP Čazma, Mirko Cindrić, a vijećnici su u sazivu dobili i godišnje Izvješće o radu JVP Grada Čazme za 2013. godinu.

U nastavku sjednice, jednoglasno su usvojene predložene točke dnevnog reda – Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2013. g.,Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme u 2013. g., Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2013. g., Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2013. g. te Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, kojom su u isto imenovani Milan Obranović za predsjednika te Maja Pomahać, Mario Ivanović, Bernarda Bukovac, Vilko Forjan, Josip Katić, Jadranka Paranos, Andrea Prugovečki Klepac, Tomislav Pirak i Dražen Dupor za članove.

Treba dodati i to da su se gradski vijećnici jednoglasno složili oko prijedloga HSS-ova vijećnika Branka Kupsjaka da se odreknu dijela dnevnice u korist učenice s čazmanskog područja, lošijeg imovinskog stanja, kako bi joj se omogućio odlazak na pripreme sa Stolnoteniskim klubom Čazma.

vijece5