U Čazmi je održana 8. sjednica Gradskoga vijeća kojoj je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika.

Na početku sjednice, gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima provedenima u razdoblju od protekle sjednice, održane prije mjesec dana. Tako je prisutne upoznao s tijekom projekta sufinanciranja održive gradnje u kojemu je 11 korisnika završilo radove. Za 4 korisnika isplaćena su sredstva, dok je preostalih 7 podnijelo zahtjeve za isplatu.

Pri završetku su radovi na izgradnji vodovoda u naselju Bosiljevo za koji su dobivena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. Od strane Ministarstva obavljena je kontrola izvršenih radova te nije bilo primjedbi.

Nastavit će se radovi na izgradnji vodovoda i to pravac Vučani – D. Miklouš, u vrijednosti 1 milijun kuna.

Radi nadolazećih Sesveta, pojačani su radovi na uređenju grobalja (košnja i uređenje staza), te je izvršeno ili je u tijeku priključenje na vodovodnu mrežu grobalja u naseljima gdje je završena vodovodna mreža.

Završen je iskop graba u Marčanima, u dužini od 1000 metara, te će se nastaviti s iskopom i to u Zdenčecu kod doma uz uređenje poljskog puta.

U provođenju postupka legalizacije u ovoj godini do sada je izdano 290 rješenja o legalizaciji. Započeli su radovi na  izgradnji još jednog manjeg igrališta na zelenoj površini između Doma zdravlja i Dječjeg vrtića.

Budući da je na prošloj sjednici bilo upita na okolnost priključenja na vodovodnu mrežu područnih škola u Dapcima i Vrtlinskoj, iste su o trošku Grada priključene na vodovodnu mrežu te je do škole u Vrtlinskoj izveden priključak plina, a dalje slijedi osnivaču da osigura radijatore, bojler i instalacije za centralno grijanje.

Isplaćena je pomoć  roditeljima za kupnju udžbenika u visini od 500 kuna po učeniku, ukupno za 72 učenika.

Budući da je novim zakonom Programom pomoći u kući obuhvačen znatno manji broj korisnika i zaposlenika, Crveni križ se putem Razvojne agencije javio na otvoreni natječaj Europskog socijalnog fonda za program kojim bi bilo obuhvaćeno 50 korisnika i zaposleno 8-ero djelatnika u trajanju od 13 mjeseci, vrijednosti 816.000,00 kuna. Projekt je prošao na administrativnoj provjeri te je u fazi bodovanja. Također, Društvo naša djeca javilo se na natječaj za 2 pomoćnika u nastavi, o čemu će se rezultati znati potkraj listopada.

Vezano uz rad gradskih ustanova, Centar za kulturu završio je arheološka istraživanja te su se stekli uvjeti i započeli radovi na izgradnji kružnog toka.

Održane su manifestacije Dječji tjedan i Dani kruha, u koje su bile uključene sve kulturne i obrazovne ustanove te nekoliko udruga.

U organizaciji Turističke zajednice, ustanova i udruga organizirana je i dobro posjećena 3. gljivarijada.

U nastavku sjednice raspravljene su i jednoglasno usvojene sljedeće odluke: Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme, Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva te Odluka o izmjenama  Odluke o izboru Odbora za financije i proračun i Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Čazme.

O izmjenama u Prostornom planu govorili su pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Andrea Prugovečki Klepac te predstavnica izrađivača, tvrtke Arting d.o.o., Katica Večerić.

Izmjene Prostornog plana odnose se na ciljane točke – označavanje dodatne lokacije za gospodarenje otpadom, odnosno reciklažno dvorište, čime će se steći uvjeti te nastaviti postupak za dodjelu sredstava Fonda za izradu projektne dokumentacije za njegovo građenje; formalno usklađenje granica građevinskog područja – industrijska zona Široke livade; usklađenje prostora građevinske zone u pojedinim naseljima te ucrtavanje trase produktovoda. Napomenuto je da su ovo posljednje moguće ciljane izmjene Prostornog plana, od sada, zakonski, one više neće biti moguće.

Odluka o suradnji Grada Čazme i udruga civilnog društva donosi se na temelju odredbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi, mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine i Deklaracije o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Odluka o izmjenama Odluke o izboru Odbora za financije i proračun i Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Čazme donosi se zbog izmjene u sastavu Gradskog vijeća Grada Čazme čiji su ih članovi činili. Tako je u Odbor za financije i proračun umjesto Andree Prugovečki Klepac imenovana Nikolina Perčec te umjesto Robertine Čuhnil, Darko Kajfeš. U Mandatno povjerenstvo umjesto Josipa Vincekovića imenovan je Željko Sinković.

picture 001'