Održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme kojoj su prisustvovali i predstavnici konzultantske tvrtke T&MC Group. S tom je tvrtkom Grad Čazma potpisao ugovor o pružanju usluga, odnosno izradu razvojnog plana grada. “Kako bismo što bolje iskoristili europske fondove, trebamo imati jasno definiranu i argumentiranu viziju razvoja. Zbog toga smo angažirali konzultantsku tvrtku koja nam u tome pruža stručnu pomoć. Postojeća razvojna strategija je zastarjela, a novim razvojnim dokumentima osigurat ćemo konkurentsku prednost“, rekao je gradonačelnik Pirak.

S konzultantskom tvrtkom surađivat će svi zaposlenici Gradske uprave, a najuže Razvojna agencija Čazma.

Razvojnu viziju Čazme vijećnicima je prezentirao direktor u konzultantskoj tvrtki T&MC Group, dr.sc. Damir Novotny koji smatra kako Hrvatska mora iskoristiti šanse koje pruža EU:„Trećinu sredstava ona usmjerava na jedinice lokalne samouprave stoga njihovi predstavnici moraju donijeti odluku što žele od razvoja grada,“ naglašava Novotny.

Po prijedlogu konzultanata, Čazma bi 2020. trebala biti jako moderna. Ekonomski razvoj bi se temeljio na suvremenim industrijama, proizvodnji hrane, turizmu, bio – utemeljenim djelatnostima i kulturnim kreativnim djelatnostima. Grad Čazma trebao bi biti grad „zelene“ ekonomije:„To znači da ima održivu energetsku strukturu, uređene parkove, šetnice, biciklističke staze, razvijenu bio – tržišnu ekonomiju, „zeleni“ turizam te kulturne znamenitosti temeljene na povijesti“, ističe Novotny. Konkretni projekti koje predlažu konzultanti su: modernizacija komunalne infrastrukture – preusmjeravanje prometa radi očuvanja gradske jezgre od tranzitnog prometa; izgradnja centra kulture i kreativnih djelatnosti – modernog kulturnog i multimedijskog centra te centra kreativnih djelatnosti; izgradnja bioenergetskog postrojenja radi energetskog osamostaljivanja grada; osnivanje poduzetničkog „zelenog“ start-up inkubatora; izgradnja zračne luke Grabovnica i sportskog centra.  

Na sjednici čazmanskoga Gradskoga vijeća gradonačelnik Dinko Pirak podnio je izvješće o aktivnostima i projektima provedenima u protekla tri mjeseca.

Budući da u prvom krugu natječaja nisu iskorištena sva sredstva za sufinanciranje projekta održive gradnje, raspisan je II. krug. Pristigle su dvije prijave. Iako je bilo dosta upita za ovaj projekt, planirana sredstva nisu iskorištena tako da je preostao neiskorišteni iznos od 176.825,00 kuna (35.365,02kn iz Proračuna Grada ). Ukupno je iskorišteno 64% od planiranog iznosa.

Nastavno na sanaciju odlagališta otpada Bukovina i reciklažnog dvorišta o čemu je održan  sastanak u Fondu za zaštitu okoliša, Grad je pristupio otkupu zemljišta potrebnog za proširenje odlagališta. Napravljena je procjena zemljišta te potpisan kupoprodajni ugovor. Grad će za otkup izdvojiti 120.000,00 kuna, a od tog iznosa Fond bi sufinancirao 60%. U tijeku su konzultacije s projektantom oko ishođenja lokacijske dozvole. 

U tijeku je propisani postupak za donošenje IV. izmjena Prostornog plana, završena je javna rasprava te je u tijeku faza izrade potrebnih izvješća. 

U provođenju postupka legalizacije u ovoj godini izdano je 140 rješenja o legalizaciji.

Završeni su radovi na izmjeni stolarije i izolacija stropa na zgradi u M. Novačića 13, koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša po projektu energetske učinkovitosti. 

Sukladno potpisanom višegodišnjem Ugovoru s tvrtkom Škarda d.o.o. i preporuci Zavoda za javno zdravstvo izvršeno je larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca, pod nadzorom Zavoda.

Započela je košnja bankina uz nerazvrstane ceste, izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed obilnih kiša (Palančani, Sovari, Marčani, Grabik), te bi uskoro trebala započeti i sanacija graba uz nerazvrstane ceste. 

Grad se kontinuirano prijavljuje na raspisane natječaje za sufinanciranje različitih projekata. Po raspisanom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja na koji je Grad Čazma prijavio nekoliko projekata (rekonstrukcija ceste u A.Vulinca, sanacija krovišta i fasade u M. Novačića 13) dobivena su sredstva u visini od 415.000,00 kuna za vodovod u naselju Bosiljevo. S Hrvatskim cestama dogovorena je sanacija ceste Čazma – Dragičevci, u tijeku je postupak javne nabave za izbor izvođača, a vrijednost radova iznosit će oko 10 milijuna kuna.

Grad je među prvima u Hrvatskoj započeo s programom besplatnog rada za opće dobro, kojim se radno sposobne osobe koje primaju socijalnu pomoć pozivaju na besplatni rad u trajanju od 30 do 90 sati mjesečno. Po ovom Programu, a temeljem popisa Centra za socijalnu skrb na rad za opće dobro pozvano je 125 radno sposobnih osoba. Od tog broja rad za opće dobro odradilo je 19 osoba, za dio je prilikom liječničkih pregleda utvrđeno da su radno nesposobni, a dio ih je odbio raditi ili se nisu odazvali pozivu. O tome je obaviješten Centar za soc. skrb te bi iste trebale izgubiti pravo na socijalnu pomoć.

Također, izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi Program pomoći u kući, počevši od 1.5. provodi se po novim pravilima. Zbog toga je prestao radni odnos zaposlenicima Programa pomoći u kući. Rješenja o pravu na sudjelovanju u Programu izdaje Centar za socijalnu skrb, te bi većina dosadašnjih korisnika trebala sudjelovati u financiranju usluga koje im se pružaju. Program bi se i dalje provodio putem Crvenog križa, a broj zaposlenih ovisit će o broju korisnika. 

U Gradskoj upravi na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljene su tri osobe. Sve troškove (plaća i doprinosi) snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Sukladno ovlastima, gradonačelnik je donio Odluku o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Komunalije d.o.o. te je umjesto Zlatka Salaja imenovao Franju Milčića, a umjesto Anđelka Berkovića Ivana Kovačevića.

Vezano uz rad Gradskih ustanova i trgovačkih društava gradonačelnika je spomenuo slijedeće:

– Razvojna agencija kontinuirano prati objavljene natječaje, te sudjeluje u pripremi prijava i dokumentacije na iste, na koje se može javljati Grad, gradske ustanove ili udruge.

– Dječjem vrtiću dodjeljen je status eko vrtića, koji je prigodno obilježen podizanjem zelene zastave. Vrtić je sudjelovao na dječjoj olimpijadi. Završene su prijave za upis za novu pedagošku godinu te je zaprimljeno 40 novih prijava, 20-ak više nego u prethodnoj godini. Od sljedeće pedagoške godine predškola je obavezna za svu djecu, a održavat će se u okviru Dječjeg vrtića.

– Knjižnica Slavka Kolara kontinuirano provodi svoje aktivnosti, primjerice, organizacija Noći knjige, održavanje književnih susreta i različitih radionica.

– Centar za kulturu, u suradnji s Osnovnom školom i Društvom Naša djeca organizirao je bogat program u povodu 785. obljetnice školstva u Čazmi te koncerte i radionice. Između ostalog, organizirana je i izložba našeg mladog sugrađanina Matka Antolčića koji je trenutačno i na stručnom osposobljavanju  u Centru za kulturu putem mjera HZZ-a. 

U pripremi su manifestacije kojima će se obilježiti Dan Grada, bogatim programom. Svečana sjednica održat će se u ponedjeljak, 21. srpnja u 10 sati, u kino dvorani Centra za kulturu u Čazmi.

 

U nastavku sjednice, vijećnici su raspravili i jednoglasno prihvatili sve točke dnevnog reda. Usvojen je tako Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2013. godinu, donesena je Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje 2010. – 2015.g. te Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog da javno priznanje – Zlatni grb Grada Čazme ove godine pripadne Osnovnoj školi Čazma.

novotny

 gradonačelnik

vijeće