Grad Čazma raspisuje javni poziv za dodjelu prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čazme na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Čazmu na rok od dvije godine.

Prostori koji se daju na korištenje su slijedeći:

  1. DRUŠTVENI DOM U BOSILJEVU, Bosiljevo 18,
  2. DRUŠTVENI DOM U MILAŠEVCU, Milaševac 49 a,
  3. 3 PROSTORIJE U ZGRADI U ČAZMI, Kralja Tomislava 3,
  4. 2 PROSTORIJE U PODRUMU ZGRADE U ČAZMI, Kralja Tomislava 1a,
  5. PROSTORIJE U ZGRADI U ČAZMI (zgrada TO), M. Novačića 3 a,
  6. PROSTOR U OBJEKTU MO DAPCI ,Dapci 26 a,
  7. PROSTORIJE U OBJEKTU MO MIKLOUŠ, G. Miklouš 144,
  8. PROSTORIJE U OBJEKTU ŠKOLE POBJENIK, Pobjenik 102,
  9. PROSTOR OBJEKTA DOMA U ANDIGOLAMA.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA UDRUGAMA