Na području Grada Čazme pojavila se potreba za izgradnjom stanova kojima bi mlade obitelji po prihvatljivim uvjetima osigurale stambeno zbrinjavanje pa je to i razlog zašto se Grad Čazma odlučio uključiti u sustav poticane stanogradnje.
Da bi se grad mogao uključiti u program POS-a i ići prema Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina, APN-u, Gradsko vijeće moralo je podržati odlukom ovu ideju, što se i dogodilo na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Čazme.
– Grad Čazma je već kontaktirao APN. Ponudili smo parcelu u Ulici Franje Vidovića, na prostoru iza bivšeg trgovačkog centra Konzum. Tamo je velika parcela u vlasništvu Grada Čazme koju ćemo dati za izgradnju zgrade. Omogućit ćemo priključke kompletne komunalne infrastrukture kako bi se, ako APN pristane i ako nakon Javnog poziva bude postojao interes građana, moglo pristupiti gradnji stambene zgrade. Svjedoci smo da interesa za stanove ima, tako da smatramo da je ovakav jedan program potreban našem gradu – smatra gradonačelnik, Dinko Pirak.
Hoće li doći do realizacije izgradnje stanova u programu POS-a u Gradu Čazmi, ovisi o interesu građana, odnosno o odazivu na Javni poziv.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Čazme, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 09/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon). Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Čazme imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čazme u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.
Cijeli tekst Javnog poziva i ostale pojedinosti možete naći u dokumentima objavljenima u nastavku.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Čazme radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogranje na području Grada Čazme

OBRAZAC 1. – Zahtjev za kupnju POS stana u Čazmi

OBRAZAC 2. – Izjava o vlasništvu stana ili kuće

OBRAZAC 3. – Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće

OBRAZAC 4. – Izjava o stanovanju kod člana obitelji

OBRAZAC 5. – Izjava o izvanbračnoj zajednici

OBRAZAC 6. – Izjava o privoli za obradu osobnih podataka