Grad Čazma kao Nositelj projekta pokrenuo je projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima gradovima Čazma i Garešnica, te općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica“ (dalje u tekstu: Projekt). Pripremljena je Studija izvedivosti i nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (dalje u tekstu: PRŠI) projekta te provedena preliminarna provjera sukladnosti nacrta PRŠI-ja s pravilima Okvirnog nacionalnog programa, sve sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje u tekstu: ONP).

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sedam jedinica lokalne samouprave i to gradove Čazma i Garešnica, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica.

Grad Čazma, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta. Javna rasprava traje od 18.3.2019. do 3.4.2019. Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Grada Čazme na poveznici: http://www.cazma.hr/vijesti/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Čazma (1)

Pokretanje javne rasprave za PRŠI Čazma (tekst za web) (2)

Nacrt PRŠI – projektno područje Čazma v7.0

Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu

Obrazac za javnu raspravu PRŠI Čazma (1)

Upitnik za operatore – PRŠI Čazma v.7.0

Prijedlog Ugovora o izgradnji – Čazma v.7.0

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE RASPRAVE

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (18.3-3.4) – Čazma

A1-PRŠI Čazma v.3.1

HT-PRŠI Čazma v.3.1