Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čazme (KLASA: 350-02/13-01/2, URBROJ: 2110-01-04/14-21) od 23.05.2014. godine, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čazme.

Javna rasprava