Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je dana 15.10.2021. godine Odluku o upućivanju na javnu raspravu, u trajanju od 30 dana,  Studije  o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Pleterac“

Sukladno navedenome, nastavku ovog teksta nalaze se:

– Obavijest o provođenju javne rasprave i Ne-tehnički sažetak Stručne podloge

RASPRAVA- PDF