Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Grada Čazme  te  članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13) Gradonačelnik Grada  Čazme objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2018. godini

U Proračunu Grada Čazme za 2018. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • Razvoj civilnog društva,
  • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
  • poticanje razvoja poljoprivrede

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 150.000,00 kuna (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 500,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.

Odredbe ovog Natječaja ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova/udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili ako su programi uvršteni u financiranje u Proračunu (vatrogasne udruge kroz Vatrogasnu zajednicu, sportske udruge kroz Sportsku zajednicu ili KUD-ovi koji podliježu Javnom pozivu za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme). Iznosi financiranja tih programa i projekata su definirani od strane Gradskog vijeća Grada kroz donošenje proračun Grada i Programa javnih potreba.

Javni natječaj provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme.

Javni-natječaj-za-sufinanciranje-programa-i-projekata-udruga-za-2018

godisnji-plan-raspisivanja-natjecaja-2018

izjava-o-partnerstvu-2018

izjava-o-tocnosti-2018

zahtjev-za-isplatu-2018

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2018

Obrazac-za-financijski-izvještaj 2018

prijedlog-ugovora-o-sufinanciranju 2018

Upute_Grad Cazma 2018

Pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro_koje_provode_udruge_na_području_Grada_Čazme

Opisni-obrazac prijave 2018

Obrazac-za-opisni-izvještaj 2018

Obrazac-financijski-plan-2018