Grad Čazma raspisao je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2017. godini. 

U Proračunu Grada Čazme za 2017. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • razvoj civilnog društva,
  • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
  • poticanje razvoja poljoprivrede

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 150.000,00 kuna (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 500,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.

Odredbe ovog Natječaja ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova/udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili ako su programi uvršteni u financiranje u Proračunu (vatrogasne udruge kroz Vatrogasnu zajednicu, sportske udruge kroz Sportsku zajednicu ili KUD-ovi koji podliježu Javnom pozivu za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2017. godinu). Iznosi financiranja tih programa i projekata su definirani od strane Gradskog vijeća Grada kroz donošenje Proračuna grada i Programa javnih potreba.

Javni natječaj provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme.

Sve potrebne obrasce možete naći na poveznici http://www.cazma.hr/natjecaji/.