Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena  javna cesta u građevinskom području Grada Čazme:

1)  k.o. Čazma čkbr.  1345 ( po katastru  kat. čkbr. 3012 i  čkbr.2297), te čkbr. 1330 i 1330/2 ( po katastru 3015),   službene oznake –   DC  – 26   u  naravi  javna cesta  cesta   – Ulica Svetog Andrije  dužine   cca  1700   m

             da Grad Čazma kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja javnih cesta  na području Grada Čazme započinje s postupkom evidentiranja navedenih javnih cesta u katastarskoj općini Čazma .

Evidentiranjem javnih cesta Grad Čazma započinje  27.03.2017. godine obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene javne   ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera tvrtke Geoservis d.o.o., Bjelovar.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih javnih  cesta, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u razdoblju 03.04.2017. do 13.04.2017.  godine u vremenu od   8   do 12 sati, u prostorijama Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma.