Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:
1) k.o. Čazma čkbr. 1705/1 i 1705/2 (ev. oznaka Čaz-A 18), u naravi nerazvrstana cesta, od ul. M. Novačića do ribarske kućice – Vustje u Čazmi, dužine 877 m,
da Grad Čazma, kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čazme započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u katastarskoj općini Čazma.

Evidentiranjem nerazvrstanih cesta Grad Čazma započinje 27.02.2017. godine, obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera tvrtke Geoservis d.o.o., Bjelovar. Nositelji prava na nekretninama, koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u razdoblju 03.03.2017. do 13.03.2017. godine, u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma.

Čazma javni poziv27022017