Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče) s područja Grada Čazme da sukladno odredbi  30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, nadstrešnice, poljoprivredni objekti, klijeti i sl.), procjenu količina, vrstu i status materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, najkasnije do 14. travnja 2017. godine u gradsku upravu, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma.

Prijavu građevine na kojoj se nalazi azbest, lokaciju i količinu možete obaviti popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Popunjen obrazac dostavite osobno ili putem e-mail adrese Grada Čazme svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

javni poziv salonit

obrazac salonit