OPIS PROJEKTA I CILJEVI:

Grad Čazma, u sklopu Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, jedan je od partnera na projektu SportOverBorders. Riječ je o projektu koji se provodi u periodu od 18 mjeseci, a većina aktivnosti financira se iz sredstava EU (INTERREG program). Glavni nositelj projekta je Heviz (Mađarska), dok su projektni partneri Zalaegerszeg (Mađarska), Čazma i Koprivnica.

Tijekom perioda implementacije projekta provodit će se niz aktivnosti kako bi se doprinijelo podizanju svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, kao i o važnosti prihvaćanja različitih kultura.  Jedna od glavnih aktivnosti na projektu su trening kampovi koji će se održavati u svakom gradu partneru. U Hevizu će se tako održati rukometni trening kamp, u Zalaegerszegu judo kamp, Koprivnici košarkaški kamp, a u Čazmi nogometi kamp i to u sljedećim terminima:

– Zalaegerszeg:  16.-22.10.2017.

– Hévíz:  21.-27.11.2017.

– Cazma:  6.-13.04.2018.

– Koprivnica: 14.-20.05.2018.

ŠTO ZNAČI SUDJELOVATI U SPORTSKOM KAMPU I KOLIKO UČENIKA ĆE SUDJELOVATI:

Obveza je učenika aktivno sudjelovati u svim aktivnostima kampa te se zalagati za što bolju promociju Grada Čazme i škole, povezivanje i međusobno druženje sa svim sudionicima kampa. Svi učenici koji će sudjelovati dužni su sudjelovati u medijskoj promociji projekta (na zahtjev Grada Čazme dostaviti fotografije, prezentirati svoja iskustva i sl.) te podnijeti potrebna izvješća na traženje Grada Čazme.

U kampovima u Zalaegerzegu, Hévízu i Koprivnici sudjelovat će 7 učenika iz Čazme, a u kampu u Čazmi sudjelovati će 10 učenika. Za svakog učenika koji će biti odabran za sudjelovanje roditelji su dužni dati pisanu suglasnost.

Trajanje svakog kampa je 7 dana.

Učenici će imati osiguran besplatan prijevoz, smještaj (u hotelu, motelu ili sl. – nije u šatorima!), hranu te sve aktivnosti unutar kampa.

Učenici će imati osigurane voditelje kampa iz svakog grada domaćina.

KOJI SU UVJETI ZA PRIJAVU UČENIKA:

  • 14 do 20 godina starosti
  • Osnovno znanje engleskog jezika, mogućnost komunikacije na engleskom jeziku
  • Iskustvo i motivacija učenika za sudjelovanje u sportskim aktivnostima (rukomet, košarka, judo i nogomet)
  • Želja za stjecanjem novih znanja te učenje o međukulturalnim različitostima

NAČIN PRIJAVE:

Zainteresirani učenici trebaju napisati kratki Životopis sa svojim kontakt podacima i Motivacijsko pismo sa svojim odgovorom na pitanja

  • Što sport znači za tebe?
  • Da li imaš iskustva za neki od navedenih sportova i u kojem sportu, odnosno kampu bi želio sudjelovati i zašto?

Prijave se primaju do 02.10.2017. putem maila: elvira.babic.markovic@cazma.hr ili predajom osobno u Gradskoj upravi.

NAČIN ODABIRA UČENIKA:

U svakom kampu sudjelovati će se različiti učenici kako bi se dala mogućnost sudjelovanja što većem broju učenika. Voditi će se računa o podjednakom broju učenika oba spola.

Posebna pažnja posvetiti će se učenicima sa smanjenim mogućnostima.

Prednost imaju učenici sa uzoritim ponašanjem te posebnim interesom za sport.

Odabir učenika će izvršiti Komisija koju čine predstavnici Grada Čazme i Srednje škole Čazma.

DODATNE INFORMACIJE:

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma,  Elvira Babić Marković 043/ 771 193, 099/ 2771 193, putem e-maila elvira.babic.markovic@cazma.hr ili Dajana Petrina 099/ 2771 194.