Gradonačelnik Grada Čazme raspisao je Javni poziv za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2016/17..

Pravo na kredite ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Kandidati moraju imati prebivalište na području Grada Čazme, državljanstvo Republike Hrvatske te upisan fakultet.

Grad Čazme sufinancira 100 % iznosa nominalne kamate u fazi korištenja kredita za svakog studenta koji realizira kredit u banci.

Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Splitska banka, sukladno kriterijima i uvjetima banke, a temeljem liste kandidata koju utvrđuje Grad Čazma.

 

odluka-o-raspisivanju-javnog-poziva-2016-17

prijavni-obrazac-2016-17