Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Javni poziv-Grad_Čazma-21-11-2014

UPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013

Prilog 1 Obrasci gospodarskog programa-7-11-2014

Prilog 2_popis dokumentacije_final

Prilog 3