JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za pripremu izrade

Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu

 

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu.

U proces kreiranja Proračuna želimo uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Grad Čazmu. Grad Čazma poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu i dostave svoje prijedloge, ideje i sugestije. Navedite koje projekte želite na području Grada Čazme, što je potrebno izgraditi, urediti ili organizirati, jer vaši komentari su nam najbolji pokazatelj što je našem Gradu potrebno.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna za 2019. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u njegovom kreiranju.

Obrazac za sudjelovanje građana u kreiranju proračuna može se preuzeti na web stranici www.cazma.hr i pisarnici Grada.

Rok za dostavu prijedloga je 5. listopad 2018. godine.

Proračunski korisnici Proračuna Grada Čazme dužni su dostaviti prijedloge svojih financijskih  planova  do 5. listopada 2018. godine.

Prijedloge financijskih planova potrebno je izraditi sukladno danim uputama i obrascima objavljenim na internetskoj stranici Ministarstva financija

www.mfin.hr/lokalna-samouprava :

– Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021.

 

Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Grada ili uputiti poštom na adresu: Grad Čazma, Trg čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma ili poslati elektronskom poštom na adresu: cazma@cazma.hr

 

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

 

Javni poziv za dostavu prijedloga

Proracun_Obrazac-za-prijedloge-gradjana