Grada Čazme objavio je Javni poziv za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2017. godinu.

Njegova svrha je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2017. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme. 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Grad Čazma sufinancirat će sljedeće programe od interesa za Grad Čazmu:

  • knjižničarska i nakladnička djelatnost
  • muzejska i likovno-izložbena djelatnost
  • glazbena, scenska i filmska djelatnost
  • manifestacije
  • zaštita kulturnih dobara
  • kulturno-umjetničko stvaralaštvo
  • organiziranje tečajeva i informatičko opismenjavanje

javni-poziv-za-programe-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017

zahtjev-za-fizicke-osobe-za-2017

zahtjev-za-udruge-za-2017

zahtjev-za-ustanove-za-2017