Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2020. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti  pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

U 2019. godini Grad Čazma je za kulturu osigurao više od 2 milijuna kuna – za ustanove u kulturi (Centar za kulturu, Gradsku knjižnicu), župe, turističku zajednicu te udruge i fizičke osobe u kulturi: “Svake godine kontinuirano povećavamo sredstva za kulturu u Gradskom proračunu i našim udrugama pomažemo na druge načine, bilo prijevozom ili potporom u organizaciji događaja”, istaknuo je gradonačelnik Dinko Pirak.

javni-poziv-za-programe-javnih-potreba-u-kulturi- za 2020

zahtjev – za fizičke osobe za 2020

zahtjev – za udruge za 2020

zahtjev – za ustanove za 2020

zahtjev – za zupe za 2020